Privacy statement en cookies

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

MIND B.V. (MIND) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. MIND houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is MIND gevestigd te Leusden. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

MIND legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van de MIND afneemt of anderszins contact heeft met de MIND. MIND gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Ook kan MIND, voor deze doeleinden, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de aan haar gelieerde financiële dienstverlener en haar dealerorganisaties. Hierbij tracht MIND rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u dit melden via http://www.mindmobility.nl/afmelden

E-MAIL ADRES

Uw e-mailadres echter, zal uitsluitend door MIND worden gebruikt om u te informeren over haar nieuwe producten en diensten. In ieder e-mail neemt MIND een mogelijkheid op om u hiervoor apart uit te schrijven. Daarnaast kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken via http://www.mindmobility.nl/afmelden

ANDERE SITES

Op de sites van MIND treft u links aan naar andere sites. MIND kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

VRAGEN

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: MIND, t.a.v. Klantenservice, Postbus 72, 3800 HD Amersfoort.